Klatre Lim Cykel
  • - Stedet, hvor tryghed, fællesskab og livsglæde er fundamentet, og hvor aktiviteter og sjove oplevelser skaber et godt sted at være. 

Barnets start i "Krabben"

Alle børn vil forud for start i "Krabben" modtage et brev fra os. Heri inviteres man til et besøg i "Krabben" og et fælles orienteringsmøde som afholdes i august måned.

Vi ved, at barnets overgang fra børnehave/hjem til skole og skolefritidsordningen kræver særlig opmærksomhed. Barnet bliver stillet overfor mange nye udfordringer, og det er derfor nødvendigt, at vi hjælper og støtter barnet og sammen med forældrene er ekstra opmærksomme på barnets situation.

Barnet vil i skolefritidsordningen møde andre børn på forskellige alderstrin. Tilbuddene og aktiviteterne vil tage udgangspunkt i barnets egne ønsker og behov, og ofte foregå sammen med ældre børn og på flere niveauer.

Strukturen vil være bygget op omkring en større grad af frihed og ansvar hos det enkelte barn:

  • Informationer og meddelelser vil blive givet kollektivt.
  • Der er ikke altid en voksen tæt ved.
  • Udenomsarealerne / legepladsen er ikke indhegnet - der gives information om, hvor barnet må færdes.