Klatre Lim Cykel
  • - Stedet, hvor tryghed, fællesskab og livsglæde er fundamentet, og hvor aktiviteter og sjove oplevelser skaber et godt sted at være. 

Forældresamarbejde

Forældresamarbejde er en meget vigtig del af barnets trivsel.

Det, at barnets hverdag opleves som kendt af forældrene, og at personale og forældre føler et fælles ansvar, har stor betydning for hvorledes det enkelte barn oplever tryghed i forhold til det at være en del af "Krabben". Det er vigtigt, at vi møder hinanden med åbenhed, ærlighed og gennem gensidig respekt, for kun derved vil samarbejdet være værdifuldt.

Vi ønsker gennem et højt informationsniveau at skabe de bedste forudsætninger for samarbejdet, og der udsendes et månedsbrev, hvor der vli blive informeret generelt og omkring aktiviteterne i "Krabben. Desuden fungerer tavlen i gangen også som et kommunikationsmiddel, men skulle I have spørgsmål og brug for yderligere informationer, er I altid velkommen til at spørge.

Der afholdes fast et årligt forældremåde i januar måned, men skulle der opstå behov for yderligere møder både fra jeres eller vores side, kan der altid indkaldes til dette.

Forældresamtaler er ikke et fast tilbud i "Krabben", men der kan altid aftales et møde.