Klatre Lim Cykel
  • - Stedet, hvor tryghed, fællesskab og livsglæde er fundamentet, og hvor aktiviteter og sjove oplevelser skaber et godt sted at være. 

Indmeldelse / udmeldelse

Indmeldelse og udmeldelse af Krabben sker med en måneds varsel.

Blanketterne kan printes her:

Indmeldelsesblanket Krabben

Udmeldelsesblanket Krabben