Klatre Lim Cykel
  • - Stedet, hvor tryghed, fællesskab og livsglæde er fundamentet, og hvor aktiviteter og sjove oplevelser skaber et godt sted at være. 

Lukkedage

I Krabben er der lukket følgende dage

  • Fredagen efter Kristi Himmelfartsdag
  • Sommerferielukket uge 29, 30 og 31
  • Dagene mellem jul og nytår

På øvrige skolefridage (i skoleferier) vil der være udvidet samarbejde med naturbørnehaven omkring pasning. Dette for at udnytte ressourcerne bedst muligt. Man vil altid få besked herom ca. et par uger i forvejen.